Jurčević d.o.ologotipi 487 x 600.jpg - 46.46 KB

 

 

 

 

 

 

 

Pored toga što smo među vodećim poduzećima na polju trgovine i distribucije,naše poduzeće se odvažilo napraviti korak dalje te smo pokrenuli proizvodne aktivnosti iz oblasti mesoprerađivačke industrije, osnivanjem sestrinskog poduzeću Jurčević d.o.o. Vitez. Tržište nabavke glavne sirovine – mesa, potiče isključivo iz vlastitog uzgoja i kupovine stoke na domaćem tržištu, dok dio začina i repromaterijala za koje nema konkurentnih domaćih proizvođača poduzeće Jurčević d.o.o. uvozi.Stoka kupljena u BiH ili iz vlastitog uzgoja prerađuje se u vlastitoj preradi i priprema se za proces proizvodnje. Meso i mesne prerađevine proizvođača Jurčević d.o.o. kroz svoju mrežu distribuira Buba Commerce d.o.o.Kao potporu ovim aktivnostima, nakon početka proizvodnje krenuli smo sa otvaranjem maloprodajnih marketa sa mesnicama. U prosincu 2009.godine startali smo s prvim marketom, te smo do danas otvorili ukupno 5 mini-marketa te 3 supermarketa. Namjera nam je da sa trgovinama ovog tipa budemo zastupljeni u svim gradovima središnje Bosne a i šire.

 

 

Slika5.jpg - 82.04 KB